TANITIM

PORSUK 1 ve PORSUK 2

Porsuk-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında 20.06.2019 tarih ve 234 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile belirlenen ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5,85 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ise Porsuk-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının hemen doğusunda, yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında, 20.06.2019 tarih ve 235 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile belirlenen ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yeni Mahalle ile Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8,34 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Söz konusu alanların konumları ve birbirleri ile ilişkileri göz önünde bulundurularak Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri birlikte hazırlanmıştır.

AMAÇ

Fiziksel ve sosyo-ekonomik açıdan çöküntü haline gelmiş olan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanının; sağlıklı, güvenli, kentsel yaşam kalitesi yüksek bir alan haline getirilmesi; geleneksel kent merkezinin devamı olan ve özellikle 1960’lardan sonra kent merkezinin en önemli parçasını oluşturan bölgenin yeniden Eskişehir’in çalışma ve sosyal hayatına kazandırılması; günümüzde Eskişehir halkının ve turistlerin kullanımına bağlı olarak Porsuk Çayının batı kısmında oluşan yoğunluğun, doğuya kaydırılarak Porsuk Çayının rekreatif potansiyelinin etkin olarak kullanılması; plan ve projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik hazırlanması ile yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasıdır.

Bu amaç çerçevesinde projenin hedefleri belirlenerek, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik stratejiler oluşturulmuştur.

HEDEFLER

 • Fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi (kent için önemli bir değer olan Porsuk Çayı ve çevresinin iyileştirilmesi),
 • Alanın günümüz koşullarına ve kent merkezinin kentin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlanması ve kente kazandırılması,
 • Mülkiyet ve yenilenme sorunlarının çözümünde imar uygulaması dışında diğer şehircilik araçlarının (dönüşüm, finans, organizasyon modelleri vb.) kullanılması,
 • Zemin yapısı nedeniyle sıvılaşma riski göz önünde bulundurularak eski yapıların günümüz inşaat teknikleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ivedilikle yenilenmesi,
 • Kamusal alanların arttırılması, kent merkezinde meydanlar, yeşil alanlar oluşturularak alanın aktif kullanımının sağlanması,
 • Yenileme ve dönüşüm sürecinin hızlı ve sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için strateji ve yöntemler geliştirilmesi,
 • Yaya dolaşımının, alanın etkin ve yoğun kullanımına uygun olarak tasarlanması,
 • Porsuk Çayının potansiyeli göz önünde bulundurularak rekreatif ve ticari çeşitliliğin sağlanacağı mekanların kurgulanması ve Porsuk Çayı kıyısındaki mevcut düzenlemenin bu kapsamda yeninden ele alınmasıdır.

STRATEJİLER

 • Alanın kent merkezinin önemli bir parçası olması ve kentin en önemli değerlerinden olan Porsuk Çayı kıyısında olması nedeniyle, uygulamaya ilişkin kararlar kentsel tasarım ölçeğinde alınacaktır.
 • Porsuk Çayının batı kısmındaki yaya yoğunluğunu alana çekecek ve kullanıcıyı cezbedecek unsurlar (meydanlar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları, yönlendirici yaya dolaşım sistemi vb.)  mekânsal tasarımın omurgasını oluşturacaktır.
 • Alan içerisinde alınacak yapılaşma kararları; Porsuk Çayının potansiyelinin kullanılacağı, yaya sirkülasyonunu alanın tamamını kullanacak şekilde yönlendirecek, rekreatif ve ticari çeşitlilik sağlanacak şekilde alınacaktır.
 • Mevcut imar planlarının ve imar uygulamarının yarattığı mülkiyet, yapılaşma gibi sorunları ortadan kaldırılacak ve uygulamayı kolaylaştıracak çözümler üretilecektir.
 • Mevcut yapılaşmanın sonucunda ortaya çıkan; zayıf erişilebilirlik, can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılar, güven hissiyatı kaybolan ve kent belleğinden silinen mekanlar, kent ekonomisine katkının azalması gibi fiziksel, ekonomik ve sosyal sorunları ortadan kaldırılacağı yeni bir mekan kurgusu esas alınacaktır.
 • Porsuk Çayı odak noktası olarak, alanın her bölümünden algılanmasına yönelik çözümler üretilecek ve su kıyısındaki mevcut düzenleme alanın dokusuna uygun olarak yeniden ele alınacaktır.
 • Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, projenin uygulanmasına ve kullanımına yönelik faaliyetlere de yön verilecektir.
 • Yaya öncelikli tasarım esas alınacak, alan içerisinde ihtiyaç duyulan taşıt dolaşımının da çevredeki ana akslara bağlantısı sağlanacaktır.

 

VİZYONUMUZ

 “Eskişehir’in sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunan, işlevsel ve mekânsal nitelikleri, sosyal ve ekonomik yapısı ile uyumlu, erişilebilir, çağdaş yaşam kalitesine sahip bir kentsel mekanın oluşturularak yeniden kente kazandırılmasıdır.”

 

 
Porsuk 1 ile İlgili görsellerin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
Porsuk 2 ile İlgili görsellerin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1419 - 1420 - 1422

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr