SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Kentsel Dönüşüm nedir?
  Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

 2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı nedir?
  Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararıyla belirlenen alanlardır.
  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları, riskli alanlar ile karıştırılmaktadır. Riskli Alanlar, 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlardır. Riskli alanlara ilişkin çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde ve kontrolünde yürütülmektedir.


 3. Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri neyi amaçlar?
  Fiziksel ve sosyo-ekonomik açıdan çöküntü haline gelmiş olan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarının; sağlıklı, güvenli, kentsel yaşam kalitesi yüksek bir alan haline getirilmesi; geleneksel kent merkezinin devamı olan ve özellikle 1960’lardan sonra kent merkezinin en önemli parçasını oluşturan bölgenin yeniden Eskişehir’in çalışma ve sosyal hayatına kazandırılması; günümüzde Eskişehir halkının ve turistlerin kullanımına bağlı olarak Porsuk Çayının batı kısmında oluşan yoğunluğun, doğuya kaydırılarak Porsuk Çayının rekreatif potansiyelinin etkin olarak kullanılması; plan ve projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik hazırlanması ile yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

 4. Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kim tarafından hazırlandı?
  Projenin, parsellerin uygulama geçmişlerinin tespit edilmesi” çalışmaları lisanslı harita ve kadastro bürosuna (LİHKAB) hazırlatılmış olup, plan ve projelendirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemlerin tümü Belediyemiz bünyesinde yürütülmüştür.

 5. Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulama süreci nasıl ilerleyecek?
  Proje alanlarının kent merkezinin önemli bir parçası olması ve kısmen ticari faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri, peyderpey uygulama yapılabilecek şekilde tasarlandı.

 6. Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde inşai faaliyetleri Belediye mi üstlenecek?
  Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri, alandaki mülkiyet problemlerinin çözülmesi, alanlar içerisinde adil yapılaşma haklarının sağlanması ve adil imar uygulaması üzerine kurgulandı. Gerek hak sahiplerinin mağdur edilmemesi, gerekse kamu kaynaklarının etkin kullanımı göz önünde bulundurularak, özel mülkiyete konu alanlarda inşai faaliyetlerin mülk sahiplerince üstlenilmesi öngörülmüştür. Ancak, Belediyemizce finansman ve organizasyon konularında sorun yaşayacak mülk sahiplerine yön gösterecek çalışmalar yürütülecektir. Özel mülkiyete konu alanlar dışında, kamusal alanlara ilişkin inşai faaliyetler Belediyemizce yürütülecek; kent belleğinde önemli bir yeri olan Halkevinin aslına uygun olarak yapılması işi ise İş Bankası Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilerek projenin hayata geçmesinde lokomotif görevi üstlenilecektir.

 7. Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında mevcut ve ticari faaliyete devan eden yapılarak ne zaman yıkılacak?
  Porsuk-1 ve Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları uyarınca, alan içerisinde özel mülkiyete konu başka bir parsele taşmayan yapılar, ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar korunabilecektir.

 
LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1419 - 1420 - 1422

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr